Trẻ 18 - 24 tháng

Giúp trẻ nâng cao nhận thức rõ bản thân và khả năng tự lập, thử thách và rèn luyện thể chất giúp bản thân mạnh mẽ hơn

30
tuần
5 buổi/
tuần
8 giờ/
ngày

Lớp chồi

Hướng đến cho trẻ sự tự tin, lòng dũng cảm, nhân ái và lạc quan, chuẩn bị hành trang cho trẻ vững bước vào cấp học tiếp theo

30
tuần
5 buổi/
tuần
8 giờ/
ngày

25 - 36 tháng

Chú trọng phát triển, nâng cao cho các bé về mọi mặt từ thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm đến kỹ năng xã hội, thẩm mỹ phù hợp với độ tuổi.

30
tuần
5 buổi/
tuần
8 giờ/
ngày

Lớp lá

Hướng đến việc giúp trẻ phát triển hài hoà về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm – kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

30
tuần
5 buổi/
tuần
8 giờ/
ngày

Lớp mầm

Giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, khả năng thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên và quan trọng của nhân cách

30
tuần
5 buổi/
tuần
8 giờ/
ngày

Lớp năng khiếu

Tiếp cận các môn năng khiếu giúp trẻ sớm nhận ra đam mê và thế mạnh của bản thân, phát huy được tài năng, xây dựng sự tự tin

30
tuần
5 buổi/
tuần
8 giờ
ngày